top of page

ยากไปก็ไม่ดี ง่ายไปก็ไม่โดน: ใครกำลังมีปัญหากับงาน?


ความสามารถคนเราขึ้นอยู่กับทักษะ, ความรู้ และ ประสบการณ์

บางอย่างทำไปนานๆ จากที่ยาก (Hard Core Fun)

และจากความสนุกใน (Flow Channel) จะกลายเป็นความเคยชิน

และอาจจะกลายเป็นความน่าเบื่อในที่สุด

นั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเบื่องาน จาก Expertise ที่เพิ่มขึ้น

(ถ้าGame Challengeไม่ปรับตาม)


แต่ถ้ามันยากเกินไป ก็จะไม่ดี (จากสนุกจะกลายเป็น Frustrating)

วิธีแก้คือ ลดความยาก ไม่ก็เพิ่ม Skills ตัวเอง แต่พอเพิ่ม Skills ตัวเอง

ก็จะมีอีกอย่างนึงตามมา คือ "การต้องออกจาก Comfort Zone"


ในการออกจาก Comfort Zone ด่านแรกที่จะเจอคือ Fear Zone

ก่อนที่จะกลายเป็น Learning Zone (แต่ถ้าไม่ผ่านโซนนี้เขาจะเรียกว่า "ตัน")

ซึ่งถ้าผ่านไปได้จะกลายเป็น Growth Zone ในที่สุด

ที่ทำให้ Expertise เราขยายตาม (ก่อนที่จะมา Boring ใหม่ในที่สุด)


ตอนนี้แอดรู้สึกงานแอด Too Hard จน Frustrating

แต่พอได้ลองทำ Too Easy มันก็จะเป็นอีกแบบ


สุดท้ายมันก็อยู่ที่เราพอใจที่ตรงไหน และ Flow Channel แต่ละคนไม่เหมือนกัน

Comments


bottom of page