top of page

ปี 2020 เป็นปีที่ผ่านไปไวมาก..ถึงมากที่สุด


แอดรู้สึกว่าตอนแรกยังเป็นเดือนกุมภาพันธ์ หันมาอีกทีก็ตุลาคมแล้ว อีกสองเดือนก็สิ้นปี


ถ้าจำได้ก่อนโควิดจะมีไฟไหม้ป่าออสเตรเลีย มีสงครามบ้างประปราย มาเจอโควิด ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ จาก Paper โลกน่าจะควบคุมโควิด ได้ช่วงๆกลางปีหน้า แต่สิ่งที่คาดการณ์จะมาหลังจากนี้แน่ๆ คือ ในเรื่องของเศรษฐกิจซบเซา และ โลกร้อน


ช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังมากขึ้น ส่วนเรื่องโลกร้อนต้องเป็นระดับ Policy Maker

ยังมีเรืองขยะหน้ากากล้นโลกหลังโควิดหายอีก

bottom of page