top of page

สื่อสารโลกร้อนยังไงให้เข้าใจง่ายด้วย Climate Stripe


Stripe ที่เห็นในรูปแอด ไม่ใช่ Stripe ของ Paul Smith

แต่เป็น Stripe ที่โชว์ว่าโลกร้อนขึ้นยังไง คิดโดย Professor Ed Hawkins

(University of Reading) สาเหตุที่อาจารย์ท่านนี้ทำขึ้นมา

เพื่อเขาอยากให้บทสนทนาเรื่องโลกร้อนไปสู่วงกว้างมากขึ้น

และทำให้สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น


แต่ละแถบแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบค่าอากาศกลางในแต่ละปี

(ถ้าเป็นสีฟ้า คือ อากาศเย็นกว่า Average ถ้าเป็นสีแดงคือ อากาศร้อนกว่า Average)

เท่าที่เห็นคือ ช่วงปีหลังๆอากาศร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


แอดชอบอันนี้เพราะมันเสียดสีกับโลก Fashion ดี และ มันทำให้คนเข้าใจง่าย

แต่คำถามคือ ต่อจาก Awareness แล้วเราจะเปลี่ยน เป็น Action ได้ยังไง

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ทำให้โลกร้อนขึ้นในโลกทุนนิยมที่เติบโต

ด้วย Reproduction Level .. และในผลประโยชน์ที่ทับซ้อน


Comentarios


bottom of page