top of page

โรคระบาด หรือ โลกร้อน


จากการที่มนุษย์ต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดในปัจจุบัน ที่ทำให้สุขอนามัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

ร้านอาหารต่างๆที่กลับมาเปิดให้บริการต่าง ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ new normal ของลูกค้า


สิ่งหนึ่งที่ถูกใช้เยอะที่สุดในช่วงนี้คงหนีไม่พ้น "พลาสติก"

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแผงกั้นที่นั่งในร้านอาหาร พลาสติกคลุมอาหารตามร้านริมทาง wrap ห่อช้อนส้อม จานชามในร้านต่างๆ ไปจนถึงช้อนส้อมพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ต่างก็ถูกนำมาใช้กันอย่างมากมาย


จากที่ก่อนหน้านี้มนุษย์กำลังจริงจังกับการลดใช้พลาสติก ไม่ว่าจะเป็นหลอด ถุง แต่ปัจจุบันการบริโภคพลาสติกกลับเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน

คงไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินได้ง่ายๆว่าถูกหรือผิด แต่ก็เป็นประเด็นให้ชวนคิดเหมือนกัน เมื่อมนุษย์ต้องเลือก ระหว่าง จะตายด้วยโรคระบาด หรือจะตายด้วยโรคร้อน


コメント


bottom of page