top of page

COVID-19 กระทบ GDP เมืองไทย

Updated: May 14, 2021


ถ้ามองแบบเร็วๆ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย เพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศน้อยลง (แต่ถ้ามองในมุมกลับต่างประเทศก็รับคนไทยเข้าเที่ยวน้อยลง: เงินไหลออกน้อยลง แต่ปกติเงินจะไหลเข้ามากกว่าไหลออก)

หากมองภาพกว้างขึ้นตามหลักในวิชา Econ จาก GDP = C + I + G + (X - M) หลักๆเลยคือคนบริโภคน้อยลง จากจำนวนคนที่มาประเทศไทยน้อยลง (ถ้าคน Consume น้อย นักลงทุนก็อาจจะ Investment น้อยลง) ถ้ารัฐบาลไม่กระตุ้น แล้วส่งออกแย่ GDP ไทยก็จะลง

เอาตัวออกจากตำรา จากประสบการณ์จากที่ทำงานของแอด เมื่อวานแอดได้จดหมายจากบริษัทให้งดเดินทางไปต่างประเทศ ('Travel Ban') โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ถ้าจำเป็นต้องเดินทางจริงๆ ให้แจ้งผู้บริหารระดับสูงเป็นคนอนุมัต ซึ่งสัปดาห์ที่แล้ว Partner แอดจากสิงคโปร์ก็โดนบริษัทแบนไม่ให้เดินทางมาประเทศไทย

นอกจากธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศแล้ว งาน Event ก็ได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้จัดงานไม่อยากเจอความเสี่ยงกับผลกระทบที่รุนแรงในระยะยาว คนเข้าร่วมงานก็ยังคงกล้าๆกลัวๆ ทำให้Eventอันใกล้ยกเลิกและเลื่อนเป็นแถว

แอดเลยขอบริษัท จัดงาน Event ที่แอดดูแลเป็นวันสุดท้าย (ซึ่งจะหยุดจัดหลังจากวันนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ตอนนี้หลีกเลี่ยงโอกาสติดโรค น่าจะดีที่สุดถึงแม้จะอยู่ในไทยก็ตาม ด้วยการเลี่ยงอยู่ในที่ชุมชนที่มีความเสี่ยง )

วันนี้แอดเลยมีมาตรการตรวจไข้ทุกคนที่เข้างานด้วยพยาบาล, แจกเจลล้างมือให้ทีมฟุตบอลทุกทีม, และแจกหน้ากากให้ทุกคน (สุดท้ายถ้าเขาเลือกที่จะไม่ใส่ ก็คงไปบังคับเขาไม่ได้) ก็เลยเห็นภาพต่อแถวเข้าร่วมงาน ตอนแจกหน้ากาก และ วัดไข้ยาวเหยียดอย่างที่เห็น

จริงๆ งานแอดอาจจะไม่กระทบมาก แต่ถ้ามองภาพรวมก็แอบสงสารบริษัททัวร์, บริษัทสายการบิน, บริษัทจัดงานEvent, ร้านค้าตามสถานที่ท่องเที่ยว และ พวกโรงแรมต่างๆ

ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี กลุ่มที่เจอผลกระทบก็มีกำลังซื้อลดลง และกลุ่มที่ยังไม่เจอผลกระทบก็อยากจะเก็บเงินสดไว้เพื่อความปลอดภัยสำหรับฉุกเฉิน เม็ดเงินเติบโตทางเศรษฐกิจที่มาจากการกู้ก็อาจจะเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระ ถ้าในเชิงจุลภาคทำเต็มที่แล้ว กลยุทธ์การกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงมหภาคน่าจะต้องฉีดยาแรง แต่อย่างไรก็ตามมันจะมีตาชั่งเรื่อง 'ความปลอดภัย' และ 'Well-Being'

 

โดย: Kenny Kanawat

Комментарии


bottom of page