top of page

ย้ายประเทศสาย AcademicMarketing Everyday x จารย์ไทยในดงผู้ดี (EP 2): ย้ายประเทศสาย Academic


แชร์ประสบการณ์ได้ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษปี 2021: "เรียนฟรี + มีเงินเดือน + ไม่ต้องใช้ทุนคืน"

เมื่อการเรียนมันจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสด้านเวลา, เงินทุน และ อื่นๆ

"การได้ทุนให้เปล่าแบบไม่ผูกมัดจะทำให้ผลตอบแทนในการเรียนเลยจุดคุ้มทุนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเรียน"


Comentários


bottom of page