top of page

โจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดี ส่งผลกับไทยอย่างไรบ้าง?


เนื่องจากเราได้ว่าที่ปธน.สหรัฐฯคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในวันนี้แอดจะรวบรวมมุมมองของนักวิชาการต่างๆ

ว่าหาก โจ ไบเดน ได้เป็นปธน.สหรัฐฯ จะส่งผลต่อไทยอย่างไร


***จุดยืนของ "โจ ไบเดน" ได้เคยถูกประกาศชัดเจนแล้วว่า

จะนำสหรัฐฯกลับเข้าสู่ระบบพหุพาคีนิยมดั่งที่เคยเป็นก่อนยุคทรัมป์

ซึ่งจะไม่เน้นไปที่นโยบาย "อเมริกาต้องมาก่อน"

เหมือนที่ทรัมป์เคยถอนสหรัฐฯออกจากโลกในหลายอย่างเช่น

ความร่วมมือการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน การไม่ให้ความสำคัญกับสหประชาชาติ

โดยไบเดนจะหันมาใช้วิธีการเจรจาต่อรองทางการทูตมากขึ้น***

 

3 ผลกระทบหลักๆที่จะเกิดกับไทย


1. ว่ากันว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะดีขึ้น เพราะสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ

น่าจะบรรเทาความตึงเครียดลง (แต่น่าจะยังคงอยู่ต่อไป)


2. ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯที่คงอยู่ ทำให้หลายๆประเทศถูกบีบ

ให้ลงทุนในประเทศอื่นๆใกล้เคียงแทน ไทย และ เวียดนาม จึงพลอยได้ประโยชน์จากความขัดแย้งนี้


3. วิธีการต่อสู้กับจีนของไบเดน คือ วิธีการเล่นเกมมากกว่าการทำสงครามทางการค้า

ตรงๆเหมือนที่ทรัมป์ทำ วิธีของไบเดนคือ เขาจะพยายามหาพันธมิตรในเอเชียให้ต่อต้านจีน

ไทยจะถูกกดดันและบีบบังคับให้เลือกข้างมากขึ้น

ซึ่งในสมัยทรัมป์ เขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เท่าไหร่นัก

Kommentare


bottom of page