top of page

ดราม่าคอนโด Asthon Asoke! ตึกสร้างแล้ว ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาต


แอดพึ่งไปดูคอนโด Asthon Asoke มา (ตอนแรกสนใจลงทุนเลยขับรถไปดู)

ด้วยราคาที่ปรับลงมาช่วงโควิด กับคุณภาพและทำเลติดอโศก พอไปดูตอนนั้นรู้สึกสนใจ

แต่ติดอยู่สองอย่างที่ทำให้ไม่ซื้อ หนึ่งเหตุผลนั้นคือ "ทางเข้าหน้าตึกที่มีปัญหา"


ล่าสุดเมื่อวาน (ขออนุญาต Copy ข้อความมานะครับ) "ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด

โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับในกรณีดังกล่าว"


สาเหตุเนื่องจาก "เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโครงการแอชตัน อโศก

ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะ

ที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่น

ที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสอง

ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522"


เมื่อมีผลย้อนหลัง.... ตึกสร้างเสร็จ แล้วลูกค้าโอนแล้ว คนเข้าไปอยู่เป็นปีๆแล้ว

ไม่รู้มหากาพย์นี้จะจบอย่างไร แต่ที่แน่ๆ... ถ้าศาลเข้มงวดคนซื้อจะเดือดร้อน

(ล่าสุดอนันดาน่าจะอุทธรณ์ต่อ)


ปล. อีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ซื้อตอนนั้นเพราะยังไม่มีตัง เลยตัดใจง่าย

Kommentare


bottom of page