top of page

มาทดสอบบุคลิกภาพตัวเองกัน


ช่วงนี้หลายคนคงรู้สึกเบื่องานที่ทำอยู่ หมดไฟ

เริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะกับงานที่ทำอยู่รึเปล่า ยิ่งช่วงโควิดแบบนี้

การทำงานแบบออนไลน์ทำให้หลายคนรู้สึกขาดสังคม เหงา

แต่บางคนมองว่าเป็นสวรรค์ที่ได้ทำงานเงียบๆ

อยู่ที่บ้านและมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น

 

เคยสงสัยไหมว่า..ตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน?


ลักษณะบุคลิกภาพสามารถแบ่งได้เป็น 4 มิติหลักๆ

และแบ่งย่อยได้เป็น 16 บุคลิกภาพ

ทฤษฎีบุคลิกภาพ และ การหาตัวตนของบุคคล (Self-Concept)

มีหลายรูปแบบ หนึ่งในการทดสอบบุคลิกภาพยอดฮิต

คือ การวัดทฤษฎีบุคลิกภาพที่ต่อยอดมาจากทฤษฎีของจุง

การได้แบ่งคนออกเป็นสี่มิติได้แก่


- เปิดเผย แสดงตัว (Extroversion) หรือ เก็บตัว (Introversion)

- ใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) หรือ หยั่งรู้ (Intuition)

- ใช้ความคิด (Thinking) หรือ ใช้ความรู้สึก (Feeling)

- ตัดสิน (Judgement) หรือ รับรู้ (Perception)


ซึ่งตัวตนเราแต่ละมิติก็จะมีจุดเด่นและจุดด้อย เช่น คนเปิดเผย

จะรู้สึกสนุกกับงานที่ได้พบปะผู้คน ในทางกลับกัน

คนเก็บตัวอาจจะเหมาะกับงานที่ใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างลึก

อยู่กับตัวเองซะมากกว่า ซึ่งการเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองนั้น

สามารถช่วยให้เราค้นเจองานที่เหมาะกับเราง่ายขึ้นได้

 

ลองมาค้นหาตัวตนของคุณและอาชีพที่เหมาะกับเราได้ทางลิ้งค์นี้ดูนะครับ

Comentarios


bottom of page