top of page

เจาะความคิดมนุษย์ ทำไมคนเราถึงชอบดูดวง?

Updated: May 14, 2021


ตัวคุณเองชอบดูดวง หรือ รู้จักใครที่ชอบดูดวงไหมครับ? เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเราชอบดูดวงกัน ทั้งๆที่ก็เจอหมอดูที่แม่นบ้าง ไม่แม่นบ้าง แต่ก็ยังคงชอบดูดวงกันต่อไป


เรื่องนี้สามารถตอบได้โดยอ้างอิงหลักทฤษฎีเกี่ยวกับ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่หลายคนรู้จักกัน ในชื่อ Maslow's Hierarchy of Needs นั่นเอง

 

สรุปย่อๆ Maslow's Hierarchy of Needs กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน 5 ระดับ เรียงจาก 1 ไป 5 ดังนี้


1. ความต้องการทางกายภาพ = ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เช่น อากาศ น้ำ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย


2. ความต้องการความปลอดภัย = ต้องการปลอดภัยจากความรุนแรง ความสูญเสีย ความปลอดภัยด้านสุขภาพ การเงิน


3. ความต้องการความรัก = ต้องการถูกรัก ต้องการเป็นเจ้าของ ครอบครอง เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ครอบครัว หรือสังคม


4. ความต้องการภูมิใจในตนเอง = ต้องการเป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่ยอมรับของสังคม


5. ความต้องการส่วนบุคคล (แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน) ที่จะทำให้บุคคลนั้นๆรู้สึกสมบูรณ์

 

โดยความต้องการพื้นฐานในระดับที่ 2 ที่เกี่ยวกับ "ความต้องการด้านความปลอดภัย" นี่แหละที่เป็นตัวกระตุ้นให้คนชอบดูดวงกัน


อธิบายง่ายๆคือ คนเราทุกคนมีความกลัวความเสี่ยง กลัวความผิดพลาด ความสูญเสีย ล้มเหลว ผิดหวัง และที่สำคัญคือ "กลัวสิ่งที่ตนเองไม่สามารถควบคุมได้" จึงทำให้เราเกิดความไขว้เขวลังเลอยู่บ่อยๆ


การดูดวงจึงเปรียบเสมือนการเพิ่มอำนาจในการควบคุม ซึ่งทำให้ผู้ที่ไปดูดวง รู้สึกว่าตนเองมีความเสี่ยงที่น้อยลงจากการได้รู้อนาคต ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น


ด้วยเหตุนี้คนเราจึงชอบไปดูดวง เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และลดความเสี่ยง อันจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตของตนเองครับ


อ่านจบแล้วอย่าลืมแท็กเพื่อนที่ชอบดูดวงของคุณมาอ่านกันด้วย และติดตาม content ดีๆแบบนี้ได้อีกที่ Marketing Everyday นะครับ

 

Written by Tanan Udomcharn

Kommentare


bottom of page