top of page

ตั้งราคาแพงกว่า แต่ดันขายดีกว่า?


ตามปกติแล้วเรามักเข้าใจกันว่า ในการแข่งขันกันค้าขาย ถ้าสินค้าเราไม่ได้ดีกว่า ราคาเราก็ต้องถูกกว่าจึงจะขายชนะคู่แข่งได้ ถูกไหมครับ?


แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมสินค้าเหมือนกัน ราคาแพงกว่าจึงอาจมีแนวโน้มที่จะขายดีกว่าสินค้าที่ราคาถูกกว่าได้ โดยอิงจากหลักการคิดของผู้บริโภคครับ

 

1. Price-Quality Inference หรือ การอนุมานเอาเอง(คิดเอาเอง) ว่าราคาที่สูงกว่า หมายถึง สินค้าถูกผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่ดีกว่า จึงส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าที่ราคาถูกกว่า


2. คิดเอาเองว่า สินค้าที่แพงกว่า มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า หรือ มีวิธีผลิตยุ่งยาก/ซับซ้อนกว่าสินค้าที่ราคาถูกกว่า (เช่น สินค้า handmade) จึงสมเหตุสมผลที่จะซื้อในราคาที่สูงกว่า


3. คิดเอาเองว่า สินค้าราคาสูงเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่า และ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคคนอื่นๆมากกว่า


ซึ่งกรณีเหล่านี้มักใช้ได้ผลในการซื้อที่ผู้บริโภคทราบข้อมูลของสินค้าค่อนข้างน้อย เช่น ไปต่างประเทศแล้วจะซื้อนมไว้กินตอนเช้า แต่ไม่รู้ยี่ห้อไหนดีกว่ากันอย่างไร หรือ การซื้อสินค้าในหมวดหมู่ที่เราไม่เคยซื้อมาก่อนครับ

 

Written by: Tanan Udomcharn

Comments


bottom of page