top of page

งานที่ใช้เครื่องมือ กับ ให้ลูกค้าทำเอง?


ที่อังกฤษค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 8.20 ปอนด์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 350 บาท ต่อชั่วโมง)

ทำให้ร้านค้าหลายๆร้านในอังกฤษ พยายามจะลดจำนวนพนักงานแรงงานใน Job

ที่คิดว่าใช้เครื่องมือ กับ ให้ลูกค้าทำเองได้ ผ่าน Digital Transformation

(ตั้งแต่ Process ในการสั่ง Order หยิบของ ถึงจ่ายเงิน)


ที่เห็นล่าสุดร้าน Fast Food อาหารญี่ปุ่นในอังกฤษ Itsu

พึ่งได้เอาตู้เก็บเงินมาตั้งหน้าแทน Counter เก็บเงินที่เคยเก็บด้วยพนักงานแล้ว

และใน Supermarket ที่อังกฤษจะเป็นเรื่องปกติมาก

ถ้าแบบลูกค้าต้องแสกนของเองแล้วจ่ายเงินเอง

โดยจะมีพนักงาน 1 คนดูแลประมาณ10ช่อง

(แต่ยังจะมี Cashier ที่ให้พนักงานช่วยกด อยู่ไม่กี่ช่อง)


ถ้าเทียบต้นทุนในการ Transform งาน Job ที่ไม่ต้องใช้สกิลมากในไทย

บางทีการทำ Transform ผ่าน Digital แทนคนอาจจะถึงจุดคุ้มทุนช้ากว่า

เพราะค่าแรงขั้นต่ำเปรียบเทียบในไทย ยังถูกอยู่ (ใช้คนอาจจะถูกกว่า ซื้อเครื่องจักร)

และบางทีการเป็น First Mover ลูกค้าอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ?

แต่ถ้าคนประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเปลี่ยนมาเป็น Skill Job มากขึ้น

Gap ระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา กับ พัฒนาแล้วจะยิ่งห่างมากขึ้น?

Opmerkingen


bottom of page