top of page

สิ่งที่มีค่าที่สุดของ Influencer


สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของ Influencer

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ประเด็นร้อนแรงประเด็นหนึ่ง

บนโลกออนไลน์คือเรื่องของฌอน บูรณะหิรัญ

ประเด็นเริ่มจากเรื่องการพูดถึงบุคลากรทางการเมืองในเชิงที่อาจไม่ถูกใจ

ชาวเน็ตมากนัก ทำให้ผู้คนต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์

จนลุกลามไปถึงการคุดคุ้ยเรื่องราวในอดีต และตกเป็นที่ครหากันในปัจจุบัน

ถึงเรื่องการรับบริจาคและการนำเงินบริจาคไปใช้


แม้เราจะยังไม่ทราบดีว่าตอนนี้ฌอนเป็นอย่างไร

สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือจำนวนผู้ติดตามที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ทำให้เราเห็นว่า ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด

สำหรับ influencer ก็คือ "ความไว้ใจ" (trust)


Influencer ส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง สร้างทุกสิ่งขึ้นมาได้จากความพยายาม

ความจริงใจ การค่อยๆสร้างความสัมพันธ์

กับผู้ติดตามจนเกิดเป็น "ความไว้ใจ" ที่ผู้ติดตามมีต่อ influencer


สังเกตุว่า influencer ที่รับ review สินค้า มักมีการเลือกสินค้าที่จะรีวิวให้ด้วย

ไม่ใช่แค่เงินมา อะไรก็ยอม ให้พูดอะไรก็พูด

เพราะหากสิ่งที่ทำลงไปไม่เป็นความจริง คนที่สูญเสียก็คือตัว influencer เอง


แม้ฌอนจะไม่ใช่นักรีวิว แต่คนก็ติดตามฌอนเพราะเชื่อใจฌอนเหมือนกัน

เมื่อมาถึงจุดที่รู้สึกว่าคนๆนี้เชื่อใจไม่ได้ ผู้ติดตามต่างก็หดหายอย่างรวดเร็ว

"ความเชื่อใจนั้นสร้างได้ยากและใช้เวลานาน

แต่สามารถถูกทำลายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว"

bottom of page