top of page

'การขาย' บางอย่างไม่ได้ขายสินค้าที่แท้จริง


ที่ Universal Studio ญี่ปุ่น แบรนด์ Coke เอาเกมส์มาตั้งที่สวนสนุก คือ ผู้เล่นต้องเสีย 200 เยน และปั่นจักรยานให้ได้ถึงตามขีดที่กำหนดไว้ โดยจะมีพนักงานยืนเชียร์ส่งเสียงดังอยู่ ถ้าปั่นครบ ก็จะมีโค้กตกลงมา

จริงๆ 200 เยน สามาถซื้อโค้กได้ 1 - 2 กระป๋องอยู่แล้ว แต่ 'การขาย' บางอย่างไม่ได้ขายสินค้าที่แท้จริง เช่น เกมส์ปาลูกโป่งแล้วได้ตุ๊กตา ใน Winter Wonderland ที่อังกฤษ หรือ ดรีมเวิลด์ ซึ่งการตั้งราคาบางอย่างสามารถซื้อของชิ้นนั้นได้ทันที แต่คนอาจจะอยากได้ความสนุกมากกว่าสิ่งของชั้นนั้นก็ได้

 

โดย: Kenny Kanawat

Comments


bottom of page