top of page

คำว่า 'การบริโภค' ของนักการตลาดในมิติเชิงลึก


เวลาคนเราเห็นส้มลูกนึง ถ้าคนเราไม่ทำอะไรกับมันและตีความมัน มันก็จะเป็นแค่ 'วัตถุชิ้นนึง' แต่ถ้าคนกินมัน ก็อาจจะมองว่า 'บริโภค' (ใช้ประโยชน์มันเรียบร้อย)


ถ้ามองเชิง Marketing คนเราไม่ได้บริโภคสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางกายภาพ อย่างเดียว แต่ยังเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางอารมณ์ด้วย

 

ถ้ามองเชิงลึกขึ้นสิ่งของเมื่อถูกคนบริโภค สามารถตีความของประโยชน์ได้ซับซ้อนขึ้น เช่น คนเราบริโภคเพื่อ

1. บ่งบอกถึง Value คน (ผ่านทางBrandingของสิ่งของ)

2. ดึงดูดคน หรือ เข้าร่วมกลุ่ม

3. ต่อรอง

4. ต่อต้าน

5. ชี้นำ

6. เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้ใหญ่

7. บ่งบอกเพศสภาวะ

8. ให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จ

9. การทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์

10. การทำพิธีกรรม

11. ให้ความมั่นคง และ อื่นๆ

 

ถ้ามองให้ลึก เราสามารถเพิ่มอรรถประโยชน์ของสิ่งของ ที่เราทำการตลาดได้มากมาย ขึ้นอยู่กับว่านักการตลาดจะให้คุณค่าทางประโยชน์ มันอย่างไร เพื่อที่จะตอบสนองจิตใจความต้องการของคน ผ่านประสาทสัมผัส


การที่คนเราไม่ได้บริโภคก็อาจจะเป็นการเสริมแรงเรื่องตัวตนของตัวเอง (Reject Undesired Selves) สุดท้ายไม่ว่าจะมีหรือจะว่างมันก็ Reflect ตัวตนอยู่ดี

 

โดย: Kenny Kanawat

Comments


bottom of page