top of page

สร้าง Blue Ocean ด้วยหมูป่า


สถานที่ท่องเที่ยวกับการ Offer สิ่งใหม่ในตลาด


ในการทำธุรกิจ หากเราสู้กับ Red Ocean ลำบาก

การหา Blue Ocean ในตลาดแล้วมอบให้ลูกค้า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์

ที่สามารถทำได้เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำได้

และทำให้เราเป็นที่หนึ่งในตลาดที่เราสร้างขึ้นมาเอง


ถ้าสิ่งที่เรามอบให้ลูกค้า ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ก็จะถือว่าเราทำสำเร็จ เช่น The Buffalo Amphawa

ที่เอาควายมาให้ลูกค้าได้ชมในแม่กลอง

หรือ เกาะมัดสุมที่เอาหมูป่ามาอยู่บนเกาะ

ใครอยากหาไอเดียทำ Marketing วิธีนี้ก็อาจจะเวิร์คนะ แต่ต้องทำให้ Unique จริงๆ

Comments


bottom of page