top of page

อารมณ์ + แรงกระตุ้น ในการอยู่บ้าน

Updated: May 14, 2021


วันนี้แอดอยู่บ้านเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน และครบ 1 เดือนพอดี หลังจากบริษัทส่งเอกสารมาให้งดเดินทาง (Travel Ban) แอดค่อนข้างเริ่มเบื่อ เพราะปกติแอดจะมี Moment ชอบออกไปข้างนอก เลยนั่งตกตะกอนได้ว่าคนเรามีตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทำ ด้วย 'แรงกระตุ้น' (Motivation) และ 'อารมณ์' (Emotion) ในเชิงอารมณ์ตอนนี้ 'อารมณ์กลัว' น่าจะเป็นอารมณ์ที่กระตุ้น ให้เกิดการกระทำ/ไม่ให้เกิดการกระทำ มากที่สุด เช่น ซื้อของตุน หรือ ไม่อยากออกไปข้างนอก และด้วยอารมณ์กลัวนี่แหละ ทำให้แอดเริ่มใช้จ่าย Online มากขึ้นเพื่อมาชดเชยอารมณ์ให้ส่วนที่ขาด แรงกระตุ้นคนเราแบ่งได้หลายประเภท เช่น 'แรงกระตุ้นที่จะมี', 'แรงกระตุ้นที่จะผูกพัน, 'แรงกระตุ้นที่อยากรู้' และ 'แรงกระตุ้นที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ' จากการที่ตอนนี้ต้องมี 'Social Distancing' การเชื่อมต่อด้วย Online จึงเป็นทางออกเพื่อที่จะตอบสนองแรงกระตุ้นคนและอารมณ์ อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยังเป็นสัตว์สังคม Online อาจจะตอบสนองความต้องการคนได้ยังไม่กลมกล่อมเท่า 'การใช้ชีวิตข้างนอก' อย่างไรก็ตาม Online ก็ยังมีข้อจำกัดของมัน ถ้าผู้ประกอบการสามารถสร้าง Experience ใหม่ใน Online ได้คงจะดีไม่น้อย เช่น ทำการซื้อของออนไลน์ให้ได้อารมณ์เหมือนไปเลือกสินค้าเอง หรือ ดูรายการท่องเที่ยวแล้วทำได้เหมือนเที่ยวเอง (เช่น รายการท่องเที่ยวไปผูกกับร้านอาหารให้ส่งอาหารให้) .. บางทีอารมณ์กับแรงกระตุ้นก็ชอบตีกัน เช่น อยากออกจากบ้านมากๆไม่ไหวแล้ว แต่ยังมีแรงกระตุ้นให้อยู่บ้านเพราะกลัวเป็นพาหะให้แม่ ถ้ามองอีกมุมนึงในช่วงนี้พอได้อยู่กับตัวเอง ถ้าหมั่นสังเกตุอารมณ์ตัวเองขึ้นๆ ลงๆ ก็ดีเหมือนกัน ปล. ถ้าเป็าหมาที่บ้าน มันจะมีแรงกระตุ้นถ้าเอาอาหารให้มัน แล้วทำให้มันคึก

 

โดย: Kenny Kanawat

Comments


bottom of page