top of page

เอาใจสาย DIY เมื่อ LEGO จับมือ IKEA


เอาใจสายประกอบ สาย DIY เมื่อแบรนด์ของเล่นตัวต่อแบรนด์ดัง อย่าง Lego ได้จับมือกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สายประกอบเองอย่าง IKEA

ก่อให้เกิดเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องประกอบเอง แบบที่ต้องมานั่งต่อเลโก้เพื่อทำข้าวของเครื่องใช้กันเลยทีเดียว


แม้ตลาดจะค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม (Niche) แต่ไอเดียเรียกว่าเจ๋งใช้ได้เลย แถมยังเป็นการ mix and match กันอย่างลงตัว ระหว่างความชื่นชอบในการประกอบร่างสิ่งของขึ้นมา

โดยสินค้าที่มีภาพหลุดออกมาแล้วนั้นก็จะเป็นของใช้ จำพวกกล่องใส่ของ หรือลิ้นชักที่ทำจากเลโก้นั่นเอง

Comments


bottom of page