top of page

กล้องวงจรปิดในห้องเรียน?


หลังจากที่มีข่าวเรื่องครูทำร้ายร่างกายเด็กที่โรงเรียนออกมาอย่างต่อเนื่อง วันพฤหัสที่แล้วแอดนั่งคุยกับเพื่อนร่วมงานแอดที่พึ่งมีลูก เขาบอกว่าเริ่มกลัวเวลาจะส่งลูกเข้าโรงเรียน


คุยไปคุยมาเลยได้ไอเดียนึงว่า "ถ้าติดกล้องในห้องเรียน" จะคลายความกังวลให้ผู้ปกครอง" (อาจจะเพิ่มในค่าเทอม แยกห้องมีกล้องแพงกว่าห้องไม่มีกล้อง ) เป็น Price Discrimination เช่น ถ้าแอดมีลูก มีห้องที่มีกล้อง จ่ายเพิ่ม 2,000 แอดก็น่าจะยอมจ่าย


แต่อย่างไรก็ตามมันควรเริ่มที่พฤติกรรมของคุณครูและระบบของโรงเรียน มากกว่ามาแก้ไขที่การสร้างระบบตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิดในห้องเรียน

แต่พอมีระบบตรวจสอบก็ดีเพราะมันเป็นจุดที่ทำให้ปัญหาใต้พรมโผล่ออกมา

Comments


bottom of page