top of page

Case Study - ฌอน


ก่อนอื่นขอบอกว่าโพสนี้ไม่ได้มาบอกว่า "ความคิดฌอนถูกหรือผิด"

เพราะ "เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและจุดยืน" ในเพจของเขา

และโพสนี้จะขอไม่แตะประเด็นโปร่งใสไม่โปร่งใส


แต่สิ่งที่จะนำเป็น Case Study คือ "พลังของ Social Media"

ก่อนหน้านี่ไม่กี่วันเพจ ฌอน มีผู้ติดตามเกือบ 4 ล้านคน

มาในปัจจุบันผู้ติดตามหายไปเกือบล้าน หรือ เกือบ 1 ใน 4 ในเวลาเพียงไม่กี่วัน


เพจฌอนเติบโตขึ้นได้ด้วยพลังของ Social Media ลูกเพจพอใจ

จึงเกิดการสนับสนุนเรื่อยมา ฌอนมีสิทธิ์จะแสดงความเห็นถ้าข้อมูลนั้นเป็นจริง

แต่ถ้ากลุ่มลูกเพจไม่พอใจ ลูกเพจก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงจุดยืนเช่นกัน

และ Social Media ขาลงก็ใช้หลักการเดียวกัน

ของ Social Media ในขาขึ้น (พลังของการทวีคูณ)


แต่ก่อนเพจหรือแบรนด์ทั่วไปอาจจะมีพลังกว่าลูกค้าหรือลูกเพจ

แต่ในปัจจุบันอำนาจของแบรนด์ได้เปลี่ยนเป็น "Brand is what customers tell"

เพราะลูกค้าสามารถเลือกสิ่งที่จะ Consume ได้


ถึงแม้จะมีการดัดแปลงแบรนด์หรือตัวตนให้ตรงตามสิ่งที่ลูกค้าชอบ

แต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง Authencity ในระยะยาวอยู่ดี

ไอ้เรื่องปลูกต้นไม้อะมันดีอยู่แล้ว ...

Comentarios


bottom of page