top of page

Brand Promise ส่งถึงลูกค้าผ่านพนักงาน


องวันที่แล้วแอดนั่งกินชานมไข่มุก มองไปที่เคาท์เตอร์คนขาย

เห็นป้าย Brand DNA ของร้าน*

(*สิ่งที่แบรนด์อยากเป็นแปะอยู่บนหน้าเคาท์เตอร์ให้พนักงานมองเห็นตลอด)

เวลาคนสร้างแบรนด์สร้าง Brand Promise ให้ลูกค้า

ในงานที่ต้องผ่านกระบวนการคน ส่วนใหญ่คนที่ต้องส่งมอบคือ พนักงานนี่แหละ


เป็นเรื่องปกติที่พนักงานไม่ทุกคนจะอินและเข้าใจแบรนด์

ยิ่งเป็นพนักงาน Part-time (ยกเว้นองค์กรที่ Culture แข็งแรงมากๆ)

หลายๆร้านเลยเลือกที่จะติด Brand DNA ให้พนักงานเห็นตลอดเพื่อเตือนตลอดเวลา


ปล. ส่วนลูกค้าจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็อีกเรื่องนึง ขอให้พนักงานส่งมอบมาก่อน

Comments


bottom of page