top of page

เมื่อเด็กผู้ชายชอบสีชมพู?

Updated: May 14, 2021


แต่ก่อนเด็กผู้ชายชอบสีชมพู:

ปัจจุบันเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ถูก (นักการตลาด) ผูกให้ชอบของเล่นสีชมพู ผ่าน 'การยอมรับ' (Social Acceptance) ของผู้ปกครอง และ เพื่อนในวัยเดียวกัน โดยอาจจะเป็นการยอมรับ หรือ คำชม


ในอดีตเด็กๆผู้ชายชอบสีชมพูพอๆกับสีน้ำเงิน (Blue)

ในปี 1927 Time Magzine สำรวจมาว่าครึ่งนึงของเด็กผู้ชาย ในร้านของเล่นในอเมริกาเลือกของเล่นสีชมพู


มีนักจิตวิทยามากมายพยายามวิเคราะห์เรื่องสีกับความรู้สึก สำหรับเด็กแล้ว เวลาผ่านไปสีของเล่น กลายเป็นตัวบ่งบอกตัวตน (Identity) ของเด็ก ถ้าเด็กใช้สีเหมือนกันหมด ก็จะถูกตีเข้ามาให้อยู่ในกรอบของการยอมรับของสังคม


สีก็อยู่ของมันดีๆ นักการตลาด และ ความเชื่อถูกปลูกฝัง ใส่เข้ามาให้เด็กว่า "ผู้ชายสีฟ้า ผู้หญิงชมพู"


 

โดย: Kenny Kanawat

Σχόλια


bottom of page