top of page

ลอง Trade Bitcoin ครั้งแรก: เป็นยังไง


Bitcoin คือ สกุลเงินในรูปของดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

โดยใช้ระบบซอฟแวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์

คนที่ผลิตBitcoinขึ้นมาได้ต้องใช้การขุด

ซึ่งตลาดนี้จะมีความผันผวนค่อนข้างสูง


แอดมีความจำเป็นต้อง Update Trends เลยได้มีโอกาสลองTrade ดู

ด้วยเงิน 2,000 บาท และได้กำไร 30 บาท

ส่วนตัวเนื่องจากความผันผวนที่สูงของมัน แอดเลยยังมองว่ามันเป็นหุ้น

(ที่ดูปัจจัยพื้นฐานไม่ได้) และแอบๆมองว่ามันคือการเสี่ยงโชค

ถึงแม้จะดูกราฟได้บ้าง และ ราคามันจะขึ้นก็ต่อเมื่อคนเอาเงินมาลงในระบบเยอะขึ้น

(มีนักวิเคราะห์ชอบบอกใกล้ๆนี้มันจะปรับฐานอีกรอบ)

แอดไม่ได้กะจะรวยจาก Bitcoin (2,000 บาทถือว่าเป็นค่าครู)

ใครอยากลองเล่นสมัครได้ในนี้นะ https://www.bitkub.com/signup?ref=699668

(กรอกข้อมูลแล้ว รอระบบบัญชีอนุมัติ กรอกเลขบัญชีขารับ แล้วเริ่มTradeได้เลย)

Comments


bottom of page