top of page

ความเชื่อกับมูลค่าการตลาด?


สิ่งของก็คือวัตถุ แต่นักการตลาดไปใส่มูลค่ามัน

และคนไปให้ค่ามันมันเลยมีค่าขึ้นมา


ของบางอย่างก็เล่นกับ Demand-Supply เช่น ทะเบียนรถ เลขน้อย

หรือเบอร์โทรศัพท์เลขซ้ำ แต่พอเบอร์มงคลที่ผสมเลข 1,2,4,5,6,9

เลยอาจจะเล่นได้ไม่รู้จบ แต่จริงๆแล้วแต่ละประเทศ

ก็มีความเชื่อไม่เหมือนกัน และ มูลค่าไม่เหมือนกัน..

Comments


bottom of page