top of page

ความไม่ฟรีในความฟรี


มีกลยุทธ์การตลาดแบบนึงที่นักการตลาดทำได้

คือ "สร้างความรำคาญให้ผู้บริโภค"

เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคจ่ายเงินในการสร้างความสะดวกสบายให้ตัวเอง

(ขอไม่พูดถึงประเด็นที่แบ่ง Segment เป็น Freemium นะ)


ยกตัวอย่างเช่น เช่น ทำให้แบทหมดเร็วขึ้น, การมีโฆษณาคั่นเยอะๆ

หรือ การที่โหลดช้าลงถ้าเป็นแบบธรรมดา

แอดกำลังจะเปลี่ยนเป็น Youtube Premium เลยถามอีเมลแม่แอด

เพื่อที่จะผูก Account ให้ แม่แอดตอบมาว่า "มีโฆษณาสิดี จะได้รู้ว่าข้างนอกเป็นไง"

Commentaires


bottom of page