top of page

ข้อควรรู้ ม.33 เรารักกัน


เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนกับโครงการ "ม.33 เรารักกัน"

เรามาดูกันว่าข้อควรรู้เกี่ยวกับโครงการ ม. 33 เรารักกันมีอะไรบ้าง


จุดประสงค์: ช่วยเหลือเยียวยาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม:

- มีสัญชาติไทย

- เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

- ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)

- ไม่ได้เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ

 

สิทธิประโยชน์:

- เงินเยียวยารายละ 4,000 บาท

 

วิธีมอบสิทธิประโยชน์:

- สิทธิประโยชน์จะถูกมอบให้ในวันที่ 22 มี.ค., 29 มี.ค., 5เม.ย., และ 12 เม.ย. 2564

- ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่านแอป "เป๋าตัง" ครั้งละ 1,000 บาท

- ใช้จ่ายได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ม. 33 เรารักกัน ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

Comentários


bottom of page