top of page

นักการตลาดกับกาลเวลา

Updated: May 4, 2021


ในชีวิตมนุษย์เราต้องเจอเหตุการณ์ที่ชอบและไม่ชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะชีวิตเรานั้นเดินไปตามเส้นของเวลาแม้สุดท้ายนั้นจะค้นพบว่าไม่มีอะไรยั่งยืน

ถ้ายังยึดกับทางโลก 'มนุษย์เราก็อยากจะหลีกเลี่ยง Moment ที่เลวร้าย' และ 'อยากเก็บ Moment ที่ดีให้อยู่กับเราไปนานๆ' ซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถเก็บ Moment ที่ดีให้อยู่กับเราได้ตลอดชีวิต

มีนักการตลาดได้ทำการศึกษาเรื่อง "Temporal Experience" (ศึกษาประสบการณ์ช่วงขณะ) โดยทำการวิจัยเวลาคนเลือกที่จะทิ้งของมีค่า จนได้ค้นพบพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยให้มนุษย์เก็บ Moment ดีๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ นั่นก็คือ Iconic Transfer

กล่าวคือคนเราจะทำการย้าย Moment ที่ดีเข้าไปเก็บอยู่ในสิ่งใหม่ที่สามารถเก็บไว้ได้ เช่น การถ่ายรูปเก็บไว้ หรือ การซื้อของที่ระลึกเพื่อเป็น Symbolic Meaning จากการไปเที่ยว (ซึ่งจะแตกต่างกับการทิ้ง Moment ที่ไม่ดี ซึ่งจะช่วยเรื่อง Undesired Selves หรือ Never me selves)

แม้คนส่วนใหญ่จะเริ่มลืมเมื่อได้ผ่าน Moment นั้นไปแล้ว หรือมีสิ่งเร้าใหม่เข้ามาแทน รูปถ่ายส่วนใหญ่ที่ถ่ายไปคนเราก็ไม่ค่อยได้หยิบมาดู (ยกเว้นคนมีอายุจะดูบ่อยหน่อย) แต่มันก็ทำให้รู้สึกดีที่ได้นึกถึงเวลาหยิบขึ้นมาดู (แต่ถ้ามีแล้วไม่หยิบขึ้นมาดู ก็อาจจะมองว่าการถ่ายรูปเป็นการ Cooldown Moment จาก Temporal Experience ให้สมบูรณ์ที่สุด)

 

โดย: Kenny Kanawat

Comments


bottom of page