top of page

ร้านค้าที่ไม่มีแคชเชียร์ในอังกฤษ

Updated: Aug 13, 2022


ร้านค้าที่ไม่มีคนขายและเปิด 24 ชั่วโมง? (Amazon Fresh)

"ลูกค้าสามารถหยิบและเดินออกได้เลย"


Amazon ที่อังกฤษกำลังโปรโมตร้าน Amazon Fresh

ซึ่งเป็นร้านขายกึ่งสะดวกซื้อ (จุดเด่นของร้าน Amazon Fresh คือ

ร้านไม่มีคนขาย แต่จะมีกล้องและระบบ AI เพื่อใช้ในการคำนวณราคาสินค้า

ในขณะลูกค้ากำลังเลือกซื้ออยู่ เมื่อเลือกซื้อสินค้าเสร็จแล้วและเดินออกจากร้าน

จำนวนเงินที่ต้องชำระจะถูกหักจากบัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชี Amazon)


วันที่แอดไปจะมีโปรโมชั่นที่ว่าให้แสกน QR Code

แล้วสามารถเดินเข้าไปหยิบของ 10 ปอนด์แล้วเดินออกได้เลย

(เงื่อนไขคือต้องมี Account Amazon UK ถ้าเกิน 10 ปอนด์ จะตัดบัตรที่ผูกกับบัญชีไว้)

โดยทั้งร้านจะมีคนอยู่ 1 คนเท่านั้น คือ คนที่แนะนำว่าเปิด QR App ยังไง*

(ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนมาประจำแล้ว)


ไม่แปลกที่ร้านค้าที่มีหน้าร้าน (ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Brick and Mortar) พยายามไป Online

ส่วนร้าน Online ก็อยากมา Brick and Mortar


ตอนนี้ค่าครองชีพค่อนข้างสูง คำถามที่อยากย้อนกลับไปหา Amazon

คือ ถ้าร้านไม่มีคนแล้วต้นทุนถูกลง จะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์รึเปล่า?

หรือทำให้ Margin มากขึ้น?

Comentários


bottom of page