top of page

Kellogg ทำการตลาดร่วมกับ สี Crayola

Updated: May 4, 2021


Kellogg ทำการตลาดร่วมกับ สี Crayola สร้าง Campaign "Colour and Win" เป็นหนึ่งในวิธีสร้าง Brand Engagement กับผู้บริโภคโดยที่มี Concept "รักโลก" เพราะตัวเกมส์อยู่ใน Packaging (แต่อาจจะเสียสีเทียนเยอะขึ้น แต่คงได้จินตนาการเด็กกลับมาเป็นตัวแลกเปลี่ยน)


bottom of page