top of page

การทำ Content Video ใน Youtube อย่างไรให้ปัง

Updated: May 14, 2021


วันนี้ Google เชิญมาEventเรื่อง 'Digital Creatives Unveiled' ที่ Google Thailand Office ได้ความรู้ใหม่ที่ย่อยมาแล้วแล้วสามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยในการทำวีดีโอContentเลยขออนุญาตแชร์นะครับ

Google ใช้ Machineในการนั่งดูVideoที่ลง Youtube แล้วทำการTrackดูว่าช่วงไหนคนออกจากVideo แล้วใช้มนุษย์มานั่งดูต่อจนทำให้รู้ว่าลูกเล่นแบบไหนในYoutubeทำให้คนดูวีดีโอต่อ แบบที่ดี: คนมีแนวโน้มจะดูนาน 1. ใช้คำว่าYouหรือคุณใน5วินาทีแรก 2. ให้คนยิ้มในวีดีโอเพื่อที่จะGrab Attention 3. ใช้Influencerช่วยดึงดูดความสนใจคน 4. มีไฟที่เป็นกระกายไฟอยู่ใรวีดีโอ 5. ล้อรถและมีเสียงเอี๊ยด แบบที่ไม่ดี: คนแนวโน้มจะไม่ดู 1. มีแสงWinkกระพริบเป็นFlash 2. Video สีขาวดำ อย่างไรก็ตามลูกเล่นนี้อาจจะต้องลองปรับกลับแบรนด์ให้กลมกล่อม Marketing เป็นอะไรที่ค่อยข้างSubjective แต่ถ้าเรามีStatมาช่วย อาจจะทำให้เรามีโอกาสถูกมากขึ้น นอกจากข้างต้นแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ควรระวังและเทคนิคบางเทคนิคที่นำไปใช้ได้ เช่น เวลาลูกค้าเคาะงานวีดีโอควรจะเชคในมือถือด้วยไม่ใช่แค่หน้าจอ หรือ กลยุทธ์Ads คือ Attract, Brand, Connect, Direct Sell เป็นต้น

bottom of page